Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie, zgodnie z polskim prawem, posiadają gwarancję. Jeśli Twój produkt działa wadliwie lub się zepsuł możesz skorzystać z prawa do reklamacji.

Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na adres RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec lub dostarczyć osobiście.

Gwarant podejmuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu. Reklamowany produkt RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec odsyła na własny koszt.

 

Terminy obowiązujące w procesie reklamacji z tytułu gwarancji RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec
Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru.

 

WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI RĘKODZIEŁO Aldona Jakubiec:

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy usterka jest spowodowana nieprawidłowzm użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

 

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

 

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.

 

Jeśli masz wątpliwości, jak postąpić, nasi pracownicy chętnie Ci doradzą. Możesz się z nimi skontaktować od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? W Vikla.pl nie ryzykujesz. Jako konsument, masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu producenta.

JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPóW?

1. Jeśli zdecydowałeś się na zwrot, wypełnij formularz zawarty w regulaminie sklepu Vikla.pl

2.  Jeżeli jesteś Konsumentem, jedyny koszt jaki ponosisz to koszt przesyłki zwrotnej zakupionego towaru.

3. W ciągu dwóch dni roboczych dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, wystawimy i wyślemy na Twój adres mailowy elektroniczną fakturę korygującą. Po jej akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane konto.

Jeśli planujesz kolejne zakupy w naszym sklepie, możesz zablokować na swoim Koncie Klienta zwracaną kwotę i wykorzystać ją przy kolejnych zakupach.